کره شمالی

ویدئویی دیدنی و باورنکردنی از سبک زندگی مردم در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی