درباره یرقان چه میدانید؟؟؟

بیش از نیمی از كودكان طبیعی و سالم در چند روز اول زندگی دچار تغییر رنگ زرد در پوستشان می شوند . اگر كودك شما نیز همین وضع را دارد، جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ اما باید موضوع را با پزشكتان یا كارشناس بهداشت مركز بهداشتی و درمانی در میان بگذارید، بویژه زمانی كه شكم یا پاهای كودك زرد باشد. گر نوزادتان با سن طبیعی حاملگی متولد شده است، احتمالا در عرض یك هفته گونه های او صورتی و زیبا خواهد شد. اگر زودتر از سن طبیعی به دنیا آمده باشد، كمی بیشتر طول می كشد تا پوست وی حالت قرمزی و گلگون مانند خود را بازیابد. علت آن چیست؟ یرقان در نوزادان سالم بعلت افزایش میزان بیلی روبین خون ایجاد می شود. بیلی روبین یك ماده شیمیایی است كه حین تخریب گلبولهای قرمز خون تولید می شود. سطح این ماده در نوزادان بیشتر است، زیرا آنها دارای ظرفیت اضافه حمل اكسیژن توسط گلبولهای قرمز خون هستند و كبد نارس آنها نمی تواند بیلی روبین اضافه را متابولیزه (سوخت و ساز) كند. ز مانی كه سطح بیلی روبین به بیشتر از حد طبیعی برسد، زردی یا یرقان از ناحیه سر به طرف گردن و سپس سینه پیشرفت می كند و در شرایط شدید نهایتا به انگشتان پاها هم می رسد. این حالت كه یرقان فیزیولوژیك نامیده می شود (بر خلاف نوع نادر و خطرناكتری كه توسط بیماریهای كبدی یا ناسازگاری خونی مادر…