گورستان دوره اشکانی - کیاسر

کاوش اضطراری در مسیر انتقال خط لوله گاز دامغان - نکاء ،در وستمین کیاسر شهرستان ساری به کشف گورستان اشکانی منجر شد. به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری ، عبدالمطلب شریفی سرپرست هیأت کاوش در گورستان وستمین کیاسر شهرستان ساری استان مازندران با اعلام این خبر تصریح کرد : در جریان عملیات حفاری به منظور انتقال خط لوله گاز از دامغان به نکاء محوطه ای باستانی نمایان شد که بعد از انجام تحقیقات و کاوش مشخص شد این محوطه بقایای یک گورستان است . وی با اشاره به اینکه تاکنون 15گور دخمه ای ازدوره اشکانی در محوطه کشف شده است اظهار داشت:تعدادی از این گورها توسط قاچاقچیان و تعدادی نیز توسط بولدوزر در جریان عملیات عمرانی تخریب شده بود. شریفی تصریح کرد که 9گور از مجموع گورهای کشف شده دست نخورده باقی مانده بود که توسط باستان شناسان مورد بررسی قرار گرفت. این باستان شناس در توصیف معماری گورها گفت: معماری گورها متشکل از یک فضای مستطیلی به عرض 70، طول حدود 170و عمق 2-2.5متر است . به گفته شریفی ، در فضای گور به سمت دیوار غربی دخمه ای زده شده و فضای گنبد گونه ای به ارتفاع 5/1-7/1ایجاد شده که در داخل آن تدفین انجام می گرفته است . سرپرست هیأت کاوش در گورستان وستمین کیاسر افزود:در این نوع تدفین بعد از به خاکسپاری ،اشیای متعلق به فرد کنارش قرار…