بهترین دوربین‌هایی که در جیب جای می‌گیرند

افراد زیادی وجود دارند که به دنبال باکیفیت‌ترین دوربین‌ها می‌گردند. دوربین‌هایی که بهترین عکس‌ها را به‌خصوص در شب، برایشان به ارمغان بیاورند. خوب از این نظر Canon 6D باید انتخاب برتر آن‌ها باشد. ولی بعضی از افراد مشکل مالی هم که نداشته باشند، یک انتظار دیگر از دوربین خود دارند. انتظار آن‌ها این است که دوربین کوچک باشد و در جیب جای شود! البته به نظر می‌رسد اینکه دوربین باکیفیت‌ترین عکس‌ها را بگیرد و در جیب جای شود توقع زیادی است، ولی درنهایت باید به یک مصالحه بر سر این قضیه رسید. با یک مسئله‌ی بزرگ مواجه هستیم. باید دوربین‌هایی را انتخاب کنیم که حداقل سایز جای شدن در جیب، و حداکثر کیفیت عکس را داشته باشند.