بازی سنتی چوب چیلک

495
10 مهر 1394

در این بازی دو گروه مقابل هم قرار می گیرند . یک گروه ابتدا یک تکه چوب را که روی دو تکه سنگ قرار دارد به هوا پرتاب کرده و بعد با چوب دیگر به آن ضربه می زنند تا هنگامی که چوب در هوا معلق است افراد گروه مقابل می توانند با چوب هایی که در دست دارند به آن ضربه زده و آن را به سمت همان دو تکه سنگی که چوب از روی آن بلند شده هدایت کنند . مسافت میان دو تکه سنگ و چوبی که روی زمین افتاد با یک تکه چوب دیگر اندازه گرفته و به همان مقدار امتیاز در نظر گرفته می شود . بعد جایگاه هر دو تیم عوض می شود و حالا تیم دیگر می تواند چوب را به هوا پرتاب و ضربه بزند .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x