اهانت بی شرمانه وزیر خارجه عربستان به ایرانی ها: شما آخرین نفر هستید که حق دارد صحبت کند .

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در تازه ترین گفتگوی تصویری خود حرف های تندی علیه ایرانی ها زده است.