گفتگوی طنز با مهراب قاسم خانی: خانواده م فکر می کردن معتاد می شم می افتم گوشه خیابون!/پیمان دروغ می گوید

مهراب قاسم خانی نویسنده خوش ذوق و کمدی سینما و تلویزیون که برای دیدن مسابقات جام ستاره های ماه رمضان به ورزشگاه شهید کشوری آمده بود، چند دقیقه ای روبروی دوربین تی وی پلاس نشست تا گفتگویی بامزه و طنز اتفاق بیفتد.

با او درباره فوتبال، پیمان قاسم خانی، سریال پژمان و کل کل های فوتبالی اش حرف زدیم.