دم نوش چای سبز و نعنا

چای سبز و نعناع می تواند جایگزین عالی برای چای سیاه باشد. اما طبیعت چای سبز سرد است و در بلند مدت باعث سردی معده می شود که استفاده از نعناع به همراه چای سبز باعث برطرف شدن این عارضه می شود. در این برنامه طریقه درست کردن دم نوش چای سبز و نعناع را یاد خواهیم گرفت.