معرفی مناطق گردشگری _ منطقه شیمبار

شیمبار (شیم + بار)جلگه گرمسیری شیمبار در شمال خوزستان واقع گردیده و تقریباً نزدیک به نقطه صفر مرزی بین استان خوزستان و چهار محال بختیاری قرار دارد. این منطقه گردشگری از توابع بخش چلو شهرستان اندیکا می باشد که در 45 کیلومتری شهر قلعه خواجه و یکصد کیلومتری مسجدسلیمان و220 کیلومتری اهواز است. دشت شیمبار از شرق به کوه دِمه و از جنوب غرب به چال مًنار و از جنوب به کوه قلندر و کوه دِلا و از شمال شرق به منطقه کًتک و للر و کوههای پر برف کینوح و لیله متصل است. تمامی مردم ساکن شیمبار و مطقه کتک و للر بختیاری و از طوایف موری ، کتکی ، للری، گمار و شیخ برون عالی می باشند. از جمله دیدنی‌های دشت شیمبار قلعه دختر ]دز سیاه[ کوه قلندران در تنگ سنان است که به نقل از کهنسالان پناهگاهی برای یاغی‌ها و مخالفین حکومت های وقت بشمار می رفت و شاید تتگ سنان و گرازهای شیمبار با داستان شیخ صنعان عطار نیشابوری که در منطق الطیر آمده بی ارتباط نباشد. امروزه جنگل انبوه و مناظر بسيار زيبا و تیه ماهورهای شیمبار و آثار باستانی اين منطقه پتانسيل هاي بالقوه ای را جهت جذب گردشگران به وجود آورده است. پوشش گیاهی منطقه از درختان بلوط ، بادام کوهی ، مهلو، ارزن ، کیکم ( افرا) ، اسفندان، بنه ، کلخنگ و جاز تشکیل شده است. دشت جنگی شیمبار پوشیده از درختان…