سنجاقک سیاه

سَنجاقَک (Sanjār) حشره‌ای است از راسته سنجاقکان (Odonata). واژه سنجاقک در پارسی به بدن (شکم) سنجاق مانند اعضای این گروه اشاره دارد.حشراتی در جنوب فرانسه وجود دارند .این سنجاقک ها دوران بلوغ بسیار کوتاهی دارند و بعد از تولد فرصت زیادی برای زندگی ندارند .و نبایند فرصت تخم ریزی را ازدست بدهند و موفقیت این حشرات به بالهای ظریفشان بستگی دارد.و در محیط زندگی این حشره خطرات زیادی وجود دارد.حشرات کمی میتوانند از تارهای عنکبوت فرار کنند اما این نوع سنجاقک دارای قدرت بالهای قوی برای فرار از تارهای عنکبوت را دارد.این حشرات به نوع ماده شان به دنبال نر پرقدرت میگردند.نهرها در برکه ای جمع و مبارزه میکنند و سنجاقک های ماده بعد از تمام شدن مبارزه بالهای خد را برای جلب توجه سنجاقک مورد نظر تکان میدهد و بالها را باز میکند.در این حین که بالها رو به افتاب باز مینمایند قورباغه های برکه به انان حمله کرده و چالاک ترها میتوانند فرار کنند.و بسیاری از سنجاقک ها نابود میشوند.سنجاقک های باقی مانده برای تخم گذاری باید به زیر اب رفته و با خود حباب هوا را پایین ببرند که بتوانند اکسیژن را تامین کند و پوست ساقه را برش میدهد وتخم ها را به درون ساقه ها کرده و بعد از اتمام کار برخی به دلیل نرساندن خود به سطح آب از بین میروند و ماده هایی که بال…