پروانه مونارک

پروانه مونارك یكی از شناخته شده‌ترین حشرات در ایالات متحده است. دلیل این شهرت مهاجرت طولانی قابل پیش‌بینی‌اش بین شمال و جنوب است. در نیمه غربی و شرق ایالات متحده گروه پروانه‌ها از جنوب تا مركز مكزیك پرواز میكنند. آنها در توده های وسیع در كوهستان سییرامیدر زمستان گذرانی میكنند. مونارك‌های غربی تا كالیفرنیا پرواز میكنند، آنها در ناحیه ای نزدیك بیشه های اقیانوس آرام زمستان گذرانی میكنند. با فرا رسیدن بهار بصورت انفرادی به سمت شمال پرواز میكنند، در مسیر بازگشت تولید مثل طولانی دارند. بالغینی كه در جنوب زمستان گذرانی میكنند به محل اصلی بازنمی‌گردند، در عوض نسل بعد برمی‌گردند و تولید مثل می‌كنند و این سیكل ادامه پیدا میكند. در حال حاضر حفاظت از مناطق زمستان گذران پروانه مونارك در هر دو منطقه مكزیك و كالیفرنیا توجه خاصی را می‌طلبد. این گونه همچنین به خاطر توانایی بلع سم شیمیایی (كاردیوگلیكوسید) تولیدی توسط گیاه میزبانش استبرق و ذخیره این سم برای دفاع از خود مشهور است. هم لارو و هم بالغین این پتانسیل را دارند كه برای شكارگرهایشان سمی باشند و این سمی بودن توسط رنگ‌آمیزی درخشان هشدار دهنده‌شان نشان داده میشود. پروانه ویسروی (فرمانروا) basilarchia archippus (camer) كه برای بسیاری از شكارگرها دلپذیر است از شیوه…