پرواز اضطراری جنگنده F۱۴ نیروی هوایی

جام جم نما: در این فیلم مهیج بیننده شاهد صحنه هایی استثنائی از اسکرمبل (پرواز اضطراری) و آمادگی فوق العاده خلبانان کشورمان که از شبکه اول سیما پخش شد، خواهد بود. // خلبان تیز پرواز بمب افکن امتحان آزمایش اقتدار سرعت عمل واکنش سریع ، ایران آمادگی شرایط سخت دشوار یهویی بی خبر