مدرسه مارکار یزد

مدرسه مارکار یزد مجموعه ماکار شامل مدرسه، پرورشگاه، برج ساعت و آب انبار است و در محله "تل" شهر یزد قرار دارد. این مجموعه به خواست "پشوتن جی دو سابایی مارکار"- از زرتشتیان مقیم هندوستان- ساخته شد. ساختمان مدرسه دارای دو قسمت است؛ آموزشگاه که شامل هجده اتاق و یک سالن با گنجایش هشتصد دانش آموز است و پرورشگاه که سه سالن خواب، نه اتاق، زیر زمین و اتاق های مخصوص مدیر پرورشگاه دارد. عمارت پروشگاه و آموزشگاه وابسته به آن در سال 1313 هجری شمسی بنا شد. ساختمان سرایداری آن در ضلع جنوب غربی بنا قرار دارد. سقف کلیه قسمت های ساختمان ضربی ساده و مصالح به کار رفته در آن خشت و گل است. نماسازی کلیه قسمت ها آجری است به استثنای ساختمان کوچک ضلع جنوب غربی (ساختمان سرایداری) که نمایی با اندود کاهگل دارد. دو ساختمان آموزشگاه و پرورشگاه به وسیله ایوان مسقف به هم راه دارند. حیاطی شامل حوض و باغچه ای از درختان مورد و سرو، حد واسط دو ساختمان اصلی است. بالای سردر مدرسه عبارت هرمت، هر خشت و هوشت و بالاتر از آن نماد فرو هر تعبیه شده است. در سالن معبد پرورشگاه نیز دو قاب کاشی که جملات اندرزگونه ای در آن آمده است با نمونه آن به خط میخی در دیوار رو به رویش دیده می شود. برج ساعت که به یاد بود فردوسی شاعر بزرگ ایران به گاهنامه فردوسی شهرت دارد،…