رنگ آبی

این رنگ خواص زیادی دارد آرام کننده ، تسکین دهنده و صلح طلب است. همچنین خلاقیت و تحرک را در انسان فعال می کند. بهداشت ، طراوت ، خنکی و پاکی از خصوصیات جدانشدنی آبی هستند، به طوری که در مواد شوینده و بهداشتی هم از رنگ آبی استفاده می شود؛ مثلا در پودرهای پاک کننده با دانه های آبی رنگ ، شیشه شوی ، مایع های نرم کننده و انواع صابون. درپرچم بسیاری از کشورها و همچنین ملل متحد هم از رنگ آبی استفاده شده که نشانه صلح و دوستی است. از نظر روان شناسی رنگ آبی بیش از رنگهای دیگر موجب آرامش می شود و باعث رفع خستگی روحی و جسمی است و اعتماد به نفس و احساس امنیت را تشدید می کند. افرادی که به رنگ آبی علاقه مند هستند، عناصر آب و طبیعت را دوست دارند و بسرعت متوجه اشتباهات دیگران می شوند. برای اتاق کار یا مطالعه رنگ آبی بسیار ایده آل است ؛ اما بهتر است از رنگ زرد هم به عنوان مکمل استفاده کرد؛ زیرا رنگ زرد ذهن را تحریک می کند و اثر مطلوبی دارد. برای اتاق خواب رنگ آبی تیره بسیار مناسب است ؛ چون خوابی عمیق و راحت را به دنبال دارد، ولی برای اتاقی که در تمام مدت روز آنجا هستید نباید از رنگ آبی تیره استفاده کنید، زیرا اثرات آرام بخشی این رنگ قوی است و ممکن است تاثیر مطلوبی نداشته باشد و شخص به افسردگی متمایل شود. بعضی از رنگها مثل رنگ قرمز…