کوسه سفید

كوسه بزرگ سفید سلطان مطلق پهنه دریاها و اقیانوس های جهان است. این گونه كوسه یك ماشین شكار واقعی محسوب می شود.مهارت در شكار از خصوصیات ویژه انواع گونه های كوسه است. شاید شناگران ، موج سواران و سایر افرادی كه با آب سرو كار دارند از هیچ موجود دریایی بیشتر از كوسه سفید بیم نداشته باشند. البته این ترس مربوط به اشخاصی می شود كه با خصوصیات این ماهی غول پیكر آشنا نباشند. كوسه سفید نیز علی رغم بدنامی تنها از روی كنجكاوی است كه گاز كوچكی ازهر چیزی كه توجه اش را جلب كند، می گیرد. در هر حال امروزه نسل این سلطان آب های جهان در خطر انقراض قرار دارد کوسه‌ها دستگاه هایی هستند که برای شکار تنظیم شده‌اند. آنها که متکی به حس شنوایی ویژه اشان برای گرفتن شکار هستند، می‌توانند لرزش صدا را در فاصله‌ای بیش از ۳،۰۰۰ پا تشخیص دهند. کوسه‌ها به ویژه به لرزشهای با بسامد پایین که از سوی شکار پخش می‌شوند، حساسند. لرزش صدای بلندگوها که مانند صدای ماهی زخمی است، کوسه‌ها را به حالت دیوانگی و از خود بیخودشدگی می‌برد. هرچه که کوسه به شکار نزدیک‌تر می‌شود، حس بویایی‌اش بیشتر به کار می‌افتد. کوسه‌ها می‌توانند یک قطرهٔ خون را در ۲۵ گالن آب تشخیص دهند. آب، درون سوراخ‌های بینی کوسه‌ها که در بخش زیرین حلزونی شکل قرار گرفته است جاری…