امامزاده میر سالار/شهرستان کهگیلویه

امامزاده میرسالار در انتهای تنگه ای بزرگ در ناحیه کوهستانی شهرستان کهگیلویه و در نزدیکی شهر نوپای دیشموک جند روستا در امتداد رودخانه کوچکی دیده می شود که به اعتبار امامزاده میر سالار (ع) بنام میرسالار خوانده می شوند مطابق اعتقادات منطقه ای و برخی تومارها و اسناد موجود امامزاده میرسالار از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است در همین رابطه سندی از شاه سلطان حسین صفوی مانده که سادات صحیح و نسب میرسالاری را از پرداخت مالیات و عوارض دیوانی معاف داشته است فرزندان و نوادگان این امامزاده علاوه بر کهگیلویه و بویراحمد در فارس چهارمحال بختیاری خوزستان پراکنده اند . آرامش خاطر برترین پاداشی است که زایران پس از زیارت این امامزاده از آن نصیب خواهند نمود بنای قدیمی این امامزاده گویای مربوط به روزگارفرمانروایی اتابکان فارس بوده است این بنا در چند دوره از جمله در روزگار قاجار بازسازی شده بود در سال 1362 خورشیدی بنای قدیمی به کلی ویران و بنای کنونی طی چند سال بر روی آن ساخته شده است هر چند بر روی نمای بیرونی امامزاده هیچ کاری صورت نگرفته است اما داخل امامزاده کاشی کاری و سقف آن نیز آیینه کاری شده استدر کاشی کاری هفت رنگ دیوارها از شعرهای مذهبی ادعیه و احادیث و آیات قرآن کریم بهره برده شده است