دوصط دارم! (لی مین هو)

من مینویسم :

"دوصتط دارم !"

بگذار همه مسخره کنند!

من ''''طو'''' را یک جور دیگر

جوری که هیچ کس بلد نیست

" دوصط دارم !"
(این در جواب کسایی که فک میکنن کانال من پر از اشتباهه و ویدیوهای من که همشون مشکل داره)
من تمام تیترهام همون طورین که دوست دارم و از قاعده ی بی قاعده استفاده میکنم
امیدوارم منو همراهی کنید و خوشتون بیاد