تبریک عید لی مین هویی

خوب من اینقدر عجله ای اومدم که یادم رفت عید رو بهتون تبریک بگم و دیگه اینکه الان مین هویی داره تبریک عید کریسمس خودشون رو میگه شما فرض کن تبریک عید غدیر رو میگه خخخخخ
چوکادرسمیدااااااااااااااااا
شاد باشین هموجور