میونگسو مسخره کردن لی مین هو (پشت صحنه وارثان)

خوب اینجا هم پشت صحنه وارثان هستش قسمتی که نمرات رو میزنن و میونگسو قراره بیاد نمرات یونگدو یا کیم وو بین و کیم تان یا لی مین هو رو مسخره کنه خخخخخ الان دارن تمرین میکنن چقدر میونگسو ذوق مرگه خخخخ مین هو هم خوب حالشو میگیره خخخخخ