بازی حاجی قایلانادوز

بازی پرجنب و جوش حاجی قایلانادوز یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین بازی مردان دراستان آذربایجان غربی است این بازی بین 6 نفر از کسانی که برای خان چوپانی هستند برگزار می شود برای این بازی هر فرد باید با چوبدستی خود ، چوب دیگری را که به عنوان هدف به زمین فرو کرده اند نشانه بگیرد و با دقت و ضربه ای پرقدیت آنرا به زمین بیاندازد . هرکدام از شرکت کنندگان در بازی حاجی قایلانادوز که به دفعات پی در پی بتواند چوب کاشته شده در زمین را واژگون سازد حاکم بازی شده و به نویت سوار بر گروه بازنده می شود آنگاه چوب را به میل خود در زمین فرو کرده و چشم بازنده ها می بندند تا به جستجو پرداخته و با چوبدستی همراهش آنرا برکند این بازی پرشور و حال اهالی را یک روز تمام می تواند سرگرم کند در عین حال اهمیت بازی نیز همه را به سوی خود فرا می خواند .