تاریخچه عکس

در دنیایی که همه چیز خیلی زود فراموش می شود یک عکس می تواند لحظات مختلف زندگی ما را ثبت کند . عکس ها در مکان های مختلف و برای کارهای متفاوت گرفته می شود . برخی عکس ها برای کارهای اداری و برخی هم یادگاری هایی است که لحظه های خانوادگی را ثبت می کند . اولین لحظه ای که ثبت شد و اسم عکس به خودش گرفت توسط یک عکاس فرانسوی در سال 1826 بود . در ایران هم اولین دستگاه های عکسبرداری به دستور محمدشاه قاجار از روسیه و انگلستان وارد شد . برای مردم آن زمان مشاهده تصویر یک نفر که دقیقا با واقعیت مطابقت داشته باشد خیلی تعجب آور بود . عکس در میان مردم از زمان اجباری شدن ثبت احوال رایج شد . عکس های آن زمان سیاه و سفید بود . در آن زمان عکس که گرفته می شد حداقل 3 الی 4 روز زمان می برد تا گرفته و ظاهر شود . کم کم عکس های سیاه و سفید جای خود را به عکس های رنگی دادند که اکثر این عکس ها را مردم به عنوان یادگاری گرفتند . در دنیای امروز عکس ، فقط ثبت یک تصویر نیست بلکه می تواند پیام های مختلفی برساند .