بازی قالاداسالدی

494
10 مهر 1394

بازی قالادا سالدی یکی از بازیهای رایج و مرسوم نقده و محال سولدوز است برای این بازی تنی سالم و روحیه ای سرزنده و توانی معقول لازم است دو تیم در مقابل هم قرار می گیرند که یکی از تیمها بر بالای تپّه ای یا تلی کوچک قرار می گیرند و دیگری در پایین آن دور تا دور تپه به اصطلاح قلعه حلقه می زنند تیم بالایی باید موقعیت و همراهان خود را از هجوم تیم پایینی در امان دارند پایینی ها به قصد فتح قلعه هجوم آورده سعی در دستگیری و به اسارت درآوردن قلعه بانان دارند و بالایی ها نیز به حفظ قله یا قلعه هستند و تلاش می کنند از تیم حمله کننده افرادی را نیز به اسارت خود درآورند . این بازی برگرفته از پیشینه ای کهن از تهاجم و تدافع است تهاجم بیگانگان به خانه ای که بودن ها را به تعریف نشسته و تدافعی جانانه از ثروتهای دینی ، مذهبی ، تاریخی و فکری . قالاداسالدی همواره جوانان را آماده نگه می دارد که برای فردا برای ماندن و بودن ها و برای زندگی باید سخت جان بود و سخت کوش و باید که همیشه هوشیار هجوم حرامیان بود . دیار سولدوز با یادگارانی بلند که در دل تپه ای باستانی به نام حسنلو محفوظ مانده است نماد بازیهای گریز و جنگ دیرینه با پلیدیها و پلشتیها و سیاهیها است و این بازی نمادین معنی مقاومت در برابر سختی ها و مشکلات و ناآرامی های زندگی را در خود…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x