پشت صحنه مجموعه انیمیشن دیرین دیرین

«علی درخشی» به ۵۵ آنلاین می گوید فکر و ذهنش چنان درگیر دشواری های پروژه انیمیشن روتین شده که با آن زندگی می کند و حتی در شب ها هنگام خواب هم رویای «دیرین دیرین» را می بیند.

انیمیشندیرنی دیرینانمشین دیرین دیرینپشت صحنه دیرین دیرینانمشین های دیرین دیرین

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x