بیت الله عباسپور در مسابقات پرورش اندام IFBB ۲۰۱۲

«بیت الله عباسپور»، قهرمان پرورش اندام ایران شامگاه سه شنبه سوم شهریورماه ۱۳۹۴ و پس از ماه ها رنج ناشی از بیماری، در بیمارستان آتیه تهران درگذشت. این ویدئو، فیگورهای عباسپور را در مسابقات پروش اندام IFBB ۲۰۱۲ نمایش می دهد.