سقوط کامیون به دره پس از برخورد با گاردریل غیراستاندارد

تصاویر ثبت شده در دوربین داشبورد یک اتومبیل در آسیای شرقی نشان می دهد یک کامیون پس از برخورد با گاردریل نامناسب کنار جاده، به داخل دره سقوط می کند. محافظ کنار جاده انواع مختلفی دارد و عدم توجه به استاندارد آن باعث رخ دادن فجایع جبران نایذیری می شود.

حوادثتصادفحادثهسقوط کامیونسقوط کامیون به درهگاردیل

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x