زمین خوردن مدیرعامل BMW در کنفرانس مطبوعاتی

هنگامی که «هارالد کروگر»، مدیرعامل ۴۹ ساله کمپانی خودروسازی BMW آلمان در در نمایشگاه بین المللی اتومبیل فرانکفورت ۲۰۱۵ در حال صحبت کردن با خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی بود، ناگهان دچار سرگیجه شد و به زمین افتاد.