مرگ دلخراش چند کودک در تصادف شدید دو خودرو

پس از تصادف شدید دو اتومبیل در جاده، یکی از آنها آتش گرفته است. در این ویدئو مشاهده می شود که سرنشینان خودروها به دلیل نبستن کمربند ایمنی به بیرون پرتاب شده اند و در این میان چند کودک نیز دیده می شوند. با آن که طبق آمار رسمی، عامل انسانی بیشترین نقش را در تصادفات رانندگی ایران دارد، اما عامه جامعه بر این باورند که خودروهای ساخت داخل کشور تصادفات را می سازند و راننده هیچ نقشی در خلق حوادث ندارد.