به آتش کشیدن پمپ بنزین برای کشتن یک عنکبوت

مردی که هنگام سوخت گیری قصد داشت تا یک عنکبوت را با شعله فندک بسوزاند، جایگاه پمپ بنزین را به آتش کشید.

حیواناتعنکوبتآتش کشیدن پمپ بنزینپمپ بنزینکشتن عنکبوت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x