نجات معجزه آسای سگ مدفون شده زیر سنگ فرش پیاده رو

چند شهروند در شهر Voronezh روسیه، یک سگ ماده را که در اثر اشتباه کارگران زیر سنگ فرش جدید پیاده رو زنده مدفون شده بود، از مرگ نجات دادند. این سگ که حامله بود، به دلیل تحمل ۴۸ ساعت گرسنگی و تشنگی، توله هایش را از دست داد