مرگ دلخراش کودک فداکار در مکه +۱۸..!

509
10 مهر 1394

مرگ دلخراش کودک فداکار در مکه +۱۸..! HD..ویدئو این فاجعه را بارها و در نسخه های مختلف در این کانال مشاهده کرده اید..این بار دقیق تر کودکی را مشاهده کنید که هنگام رخ دادن حادثه به طرز عجیبی مادرش را هل میدهد تا از جانش محافظت کند ولی خود از بین می رود....کودک فرشته فدارکار..معجزه...روحش شاد.....!!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x