راه رفتن بیمار قطع نخاعی با دستگاه پردازش دهنده مغز

227
10 مهر 1394

به گفته پژوهشگران یک مرد فلج توانسته است با استفاده از دستگاهی که قابلیت خوانش و پردازش دستورات مغزی را دارد، برای اولین بار کنترل و حرکت بخشهایی از پاهای خود را به دست گیرد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x