مسکونی کردن مریخ با بمباران اتمی

الون ماسک، مالک شرکت فضایی اسپیس ایکس، به تازگی در برنامه ای تلویزیونی پیشنهاد بسیار عجیبی برای قابل سکونت ساختن سیاره مریخ ارائه کرده است و معتقد است که می توان با بمباران اتمی، حرارت این سیاره را به حد مناسب برای زندگی انسان رساند.