ویدئوی سه بعدی جدید از سیاره کوتوله ی سرس

ناسا ویدئو سه بعدی از سیاره کوتوله سرس «Ceres» منتشر کرده که در آن نقاط روشن ناشناخته ای در منطقه Occator و کوهستانی که قله آن یکی از مرتفع ترین نقاط این کوتوله اسرار آمیز است، دیده می شوند. اطلاعات بیشتر: http://iwee.ir/۵sly