تیزر دومین آلبوم گروه موسیقی «چارتار»

رونمایی از تیزر دومین آلبوم گروه موسیقی «چارتار» به نام «جاده می رقصد» «آرش فتحی»، «احسان حائری»، «آیین احمدی فر» و «آرمان گرشاسبی» چهار عضو این گروه هستند که در یکی دو سال اخیر کنسرت های موفقی را در تهران و شهرستان ها برگزار کرده اند.