در چند قدمی داعش + اسلاید شو

در این اسلاید شو بیننده شاهد تصاویری استثنائی از گزارش عکاس شجاع خط مقدم جنگ با داعش است. پیشمرگه های کرد توانستند بخش‌های زیادی از منطقه سنجار را به تصرف خود درآورند.

اینجا یکی از نزدیکترین نقاط به داعش است؛ به گفته آنها در بعضی مناطق اطراف سنجار فاصله بین پیشمرگ ها و جنگجویان داعش به پنجاه متر می‌رسد و گاه عناصر داعش با تماس بی سیم از آنها می‌خواهند به این گروه تروریستی ملحق شوند.

"یونس محمد عبدالرحمن" عکاس شجاع "بارکرافت" هفته قبل برای عکاسی عازم خط مقدم جبهه سنجار شد و سه روز در میان پیشمرگه‌ها بود؛ او در این سه روز توانست نزدیک ترین منطقه جنگی به عناصر داعش و نیروهای پیشمرگه کرد که آماده نبرد هستند را به تصویر بکشد.