سرقت مسلحانه از بانک + فیلم

صحنه‌هایی از سرقت مسلحانه یک بانک در شهر ریو کشور برزیل توسط گروهی از گنگسترها، خواهد بود.

گروهی از گنگسترها در شهر ریو کشور برزیل دست به سرقت مسلحانه از بانک زدند. آنها با کمین به موقع ، همزمان با حضور خودرو حمل پول در محل حضور یافته و محموله های اسکناس به ارزش میلیونها دلار را به سرقت بردند.