حال و روز کاروانی که با ۳۱ غائب از حج بازگشت + فیلم

یکی از کاروان های حجاج استان گلستان با چشمان گریان به خانه بازگشت. از حاجیان این کاروان ۱۵ نفر در منا جان باختند و سرنوشت ۱۶ نفر دیگر هنوز نامعلوم است.