جعبه پلاستیکی بسازید

شاید در خانه نیاز به یک جعبه پلاستیکی داشته باشید، شما می توانید بدون رفتن به بازار با وسایلی که در خانه دارید، آن را برای خود تهیه کنید. این برنامه آموزش ساخت آن را به شما می دهد.