کاروانسرای شاه عباسی بیستون

کاروانسرای شاه عباسی بیستون (شیخ علیخان)، این کاروانسرا در بیستون واقع شده و در زمرهٔ کاروانسراهاى چهار ایوانى است که توسط شیخ علیخان زنگنه (والى کرمانشاه) ساخته شده است. شکل ساختمان‌ و حیاط کاروانسرا نیز مستطیل است و در اطراف آن ۴۷ اطاق براى مسافران ساخته شده است. کاروانسرا چهار برج دایره‌اى شکل در چهار گوشه و ۱۴ اطاق در طرفین ورودى بنا دارد و در چهار گوشه بنا نیز ورودى ۴ اصطبل دیده مى‌شود. با توجه به نوع معمارى و آجرکارى بنا، ‌ قدمت کاروانسرا به دورهٔ صفوى مى‌رسد، ولى در پى بنا از سنگ‌هاى حجارى شده دورهٔ ساسانیان استفاده شده است. در بیستون بقایاى کاروانسراى دیگرى نیز مشهود است که به دورهٔ اواخر ساسانى و اوایل اسلام مربوط است و نوع پلان آن متفرقه مى‌باشد. کاروانسرای شاه عباسی بیستون مربوط به دوره صفوی است و در بیستون، محوطه تاریخی، فرهنگی بیستون واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۵۳ با شمارهٔ ثبت ۹۷۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است این كاروانسرا به سبك چهار ایوانی است. در چهار گوشه این بنا، برج هایی قرار دارد؛ برج های ضلع غربی مدور و برج های ضلع شرقی هشت ضلعی است. دیوار محیطی این كاروانسرا از داخل و خارج تا كف طاق نماها با سنگ های تراشیده و از كف طاق نماها به بالا با آجر ساخته…