بازی بومی محلی تبرک

335
09 مهر 1394

برای شروع کننده بازی استفاده میشود که فردی انگشتانش را در هم میکند و فرد دیگر باید با سرعت دستش را درون دست و انگشتان حریف ببرد و در بیاورد بی آنکه حریف دست او را بگیرد اگر توانست برنده است و اگر حریف دست او را بگیرد برنده حریف است .

متفرقهتبرکبازیسنتیقدیمی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x