توصیه هایی به معلمان گرامی

522
09 مهر 1394

با توجه به نقش بسیار اساسی معلمان در به كارگیری موفقیت آمیز روش تدریس فعال توصیه های زیر به معلمان گرامی ارائه می‌گردد : فرصتهای مناسبی را برای فعالیتهای علمی و تجربه كردن در مقابل طرح مسئله و مواجه ساختن دانش‌آموزان ، موقعیت‌های نا معین در اختیار دانش‌اموزان قرار دهید . زیرا آنها با عمل كردن تجربه كردن و فكر كردن درباره آنچه انجام داده‌اند ، بهتر یاد میگیرند و شما باید زمینه این فعالیتها را در كلاس درس فراهم كنید . شما در جریان یادهی – یادگیری نقش سازمان دهنده ، جهت دهنده راهنمائی كننده را بر عهده دارید شما تسهیل كننده یادگیری به سوی اهداف آموزشی هستید نه اینكه شما بگوئید و آنها بشنوند . ارزشیابی تكوینی و مداوم از فرآیند‌های یاددهی- یادگیری و پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان در هر مرحله از روش فعال باید مورد توجه شما باشد و بهتر است لحظه به لحظه بر كیفیت یادگیری نظارت داشته باشید. صحبت موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان به طرح پرسشهای فزاینده ، چالش برانگیز ، تشویق و ترغیب آنها به فكر كردن ، درگیر دانش‌آموزان در بحث و مجادله فكری و پافشاری بر جستجوی راه حل بپردازید .


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x