برق گرفته یا جو گرفته

185
09 مهر 1394

طنز: این هوادار را برق گرفته یا جو گرفته ؟!

متفرقهبرق گرفتهجو گرفته

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x