برق گرفته یا جو گرفته

240
09 مهر 1394

طنز: این هوادار را برق گرفته یا جو گرفته ؟!


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x