برق گرفته یا جو گرفته

187
09 مهر 1394

طنز: این هوادار را برق گرفته یا جو گرفته ؟!

متفرقهبرق گرفتهجو گرفته

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x