خرس پاندا

حیواناتی که در جنگل، دریا، دشت و یا صحرا زندگی می کنند و از گیاهان، درختان و یا سایر جانداران تغذیه می نمایند. حفظ حیات وحش اهمیت زیادی دارد و باید همواره در حفظ محیط زیست و حیات وحش کوشا باشیم و از انقراض یا آسیب رسیدن به گونه های جانوران جلوگیری نمائیم. در این قسمت با طرز زندگی پاندا خرس زیبای چینی آشنا می شویم.