سرطان استخوان چیست؟

استخوان های بالغ از سه نوع بافت تشکیل یافته‌‌اند: بافت متراکم (لایه‌ خارجی سخت اغلب استخوان ها) بافت متخلخل (بافت اسفنجی داخل استخوان ها شامل مغز استخوان که سلول‌های خونی را می‌سازد). ‌ بافت زیرغضروفی (بافت استخوان نرم مفاصل) یک لایه غضروفی بافت زیر غضروفی را می‌پوشاند تا حرکات مفاصل بهتر شود. استخوان ها حمایت و حفاظت اعضای داخلی بدن را بر عهده داشته و مانند محافظ و اهرمی برای عضلات جهت حرکت عمل می‌کنند. همچنین تولید و ذخیره سلول‌های خونی را در مغز استخوان انجام می‌دهند. تومورهای استخوانی ممکن است خوش‌خیم (غیرسرطانی ) و یا بدخیم (سرطانی) باشند. تومورهای خوش‌خیم بسیار شایع‌تر از بدخیم‌ها می‌باشند. هر دو نوع تومور رشد نموده و بافت سالم استخوانی را تحت فشار قرار داده و جذب می‌کنند و نهایتاً بافت غیرطبیعی جایگزین بافت سالم می‌گردد. تومورهای خوش‌خیم انتشار نیافته و خیلی بندرت تهدید‌کننده زندگی می‌باشند. سرطانی که از استخوان نشأت می گیرد (سرطان استخوان اولیه)، همانند سرطان انتشار یافته به استخوان از سایر محل ها نمی باشد )سرطان استخوان ثانویه(. سرطان استخوان اولیه نادر است و در امریکا سالانه تقریباً ۲۵۰۰ مورد جدید تشخیص سرطان استخوان داده می‌شود. بطور شایع‌ تومور استخوان ها از گسترش سرطان‌های…