شهید ایوب معادی

شهید ایوب معادی در سال ۱۳۳۴ در اردبیل متولد شد و در کانون خانواده زحمتکش و با ایمان بزرگ شد. شهید ایوب معادی در سال 1334 در اردبیل متولد شد او در کانون خانواده زحمتکش و با ایمان بزرگ شد و پس از چندی به چالوس نقل مکان کردند . ایوب تنها فرزند خانواده و بدیهی است که بسیار عزیز بود .دوران دبستان و دبیرستان را در شهر چالوس به پایان رسانید ایوب از دوران دبستان به دین اسلام و قرآن و روحانیت علاقه ای بسیار داشت و خود را به شکل روحانی درمی آورد .کتابهای مذهبی و علمی مطالعه می کرد . با اینکه کسی نبود که او را راهنمائی کند و آگاه بشود بلکه خودش این راه را انتخاب کرده بود . پدر و مادرش یک فرد بی سواد بودند به علت قوی بودن به ایمان ازکودکی به روزه داشتن مشغول بود . پدر و مادرش از اینکه فرزند آنها این راه را گرفته است افتخار می کردند . و او را تشویق می کردند و مانع کارش نمی شدند وقتی وارد دبیرستان شد مطالعات علمی و مذهبی اش و فعالیتش خیلی بیشتر شد از دوران دبستان تا دانشگاه همیشه شاگرد ممتاز و فعال بود و مورد تشویق استادان قرار می گرفت و چندین بار جایزه گرفت .