توضیحاتی راجع به کلاغ نوک سرخ

كلاغ نوك سرخ مشخصات : پر و بالش سیاه مایل به آبی براق است ، منقار قرمز دراز و خمیده و پاهای قرمز رنگ دارد . پروازش پرتوان ، سبک و اغلب با حرکات آکروباتیک همراه است . هنگام بالباز اوج‌گیری شاهپرهای نخستین بال کاملا از هم جدا و به بالا برگشته است . زاغ نوک‌سرخ پرنده‌ای اجتماعی است و تفاوت آن با کلاغ گردن بور این است که پر و بال خاکستری ندارد . از زاغ نوک ‌زرد به‌ وسیله منقار قرمز رنگ و درازتر مشخص می شود . زیستگاه :کوهستان‌ها و صخره‌های مشرف به دریا، در کویر های کوهستانی و در شکاف سنگ‌ها و لبه پرتگاه‌ها و درون غارها لانه می سازد . پراکندگی :زاغ نوک سرخ پرنده‌ای‌ست بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .از اوایل اردیبهست تا اواخر تیرماه زمان زاد و ولد آنهاست و بین 5تا7 تخم گذاشته و پس از 14تا18 روز جوجه ها سر از تخم در میاورند. اگر به جوجه این پرنده دست پیدا کنید از هوش سرشار او حیرت زده خواهید شد ! قدرت تکلم بالا ، صدای آواز زیبا و حرکات موزون زمان جفت گیری.