اقدامات اولیه برای صرع

صرع نوعی تشنج است و اختلال در ولتاژهای الکتریکی مغز را صرع می گویند. صرع چندین مرحله دارد. در مرحله اول، فرد هوشیاری خود را از دست می دهد و به زمین می افتد. در مراحل بعدی عضلاتش سفت می شود و ممکن است پرش عضلانی و شل شدن عضلات را داشته باشد. اولین اقدام این است که در صورت امکان فرد را گرفته واز زمین خوردن فرد جلوگیری کنید. وسایل تیز و برنده را از اطراف فرد دورکنید. قبل از سفت شدن عضلات فک، پارچه نرم یا کمربند بین دندان های فرد قرار دهید تا دندان های فرد آسیب نبیند. برای اینکه به سر مصدوم آسیبی نرسد بالای سر مصدوم نشسته و سر و گردن مصدوم را حمایت کنید تا به جایی برخورد نکند. در وضعیت آخر که مصدوم کف بالا می آورد برای اینکه کف به مسیر راه هوایی برنگردد و باعث خفگی مصدوم نشود بایستی دستی که فرد را می خواهیم از آن طرف بخوابانیم به طرف بالا صاف کرده ،سپس روی همین دست فرد را چرخانده، پای مخالف دستش را 90 درجه خم کنید و دست دیگر را زیر گونه فرد قرار داده و سر فرد راعقب و چانه را بالا ببرید. به این ترتیب کف بیرون می آید و به مسیر راه هوایی بر نمی گردد. توصیه می شود اگر صرع 5 تا 10 دقیقه بیشتر طول کشید، یا خانم بارداری باشد، یا صرع های متوالی اتفاق افتاد، یا مصدوم بیماری خاص داشته باشد، یا اگر فرد بعد از برگشت احساس کرختی در…