شامپانزه ها

در هر یک از سری برنامه های مستند حیوانات که در مرکز فارس تولید شده است، با یکی از جانوران حیات وحش آشنا می شویم. حیواناتی که در جنگل، دریا، دشت و یا صحرا زندگی می کنند و از گیاهان، درختان و یا سایر جانداران تغذیه می نمایند. حفظ حیات وحش اهمیت زیادی دارد و باید همواره در حفظ محیط زیست و حیات وحش کوشا باشیم و از انقراض یا آسیب رسیدن به گونه های جانوران جلوگیری نمائیم. در این قسمت با طرز زندگی شامپانزه آشنا می شویم.