رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران

شبکه خبر- ۶ مهر ۹۴- ۲۰:۰۰| رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران در چین گفته چرا دولت بخش خصوصی را به نیویورک نبرده است؟ عسگر اولادی گفته ۲۰۰ نفر همراه رئیس جمهور به آمریکا رفتند اما سوال این است که در واقع چند کارآفرین و فعال بخش خصوصی به آمریکا رفته اند. همه فعالان اقتصادی در ایران مانده اند.