انتشار تصویر نامه بابک زنجانی به موکلش

شبکه خبر- ۶ مهر ۹۴- ۲۰:۰۰| وکیل بابک زنجانی گفته بود موکلش به رئیس جمهور نامه زده است. رسانه ها امروز تصویر این نامه را منتشر کردند. بابک زنجانی در این نامه نوشته بوده اگر بازداشت نبودم شاید می توانستم برای برگرداندن پول ها قدم موثری بردارم.